Biblioteca Pública Arús

01-03-2014

La Biblioteca Pública Arús (BPA), situada al passeig de Sant Joan, número 26, de Barcelona, es va inaugurar el 25 de març de 1895 com a biblioteca pública adreçada al poble de Barcelona.
Actualment està especialitzada en història social i cultura del segle XIX i inicis del XX, amb unes col·leccions destacades com són moviment obrer, anarquisme i maçoneria, sense oblidar el fons divers originari que abarcava totes les àrees del saber.
Va ser creada per iniciativa de Rossend Arús i Arderiu que morí el 1891 i en el seu testament nomenà com a marmessors i hereus de confiança a Valentí Almirall i Antoni Farnés amb l’encàrrec de disposar dels seus béns per a la creació d’una biblioteca per a la instrucció del poble treballador, en el pis on ell havia viscut.
L’edifici va ser encarregat a Bonaventura Bassegoda i Amigó, amb Pere Bassegoda i Mateu com a mestre d’obres; la decoració va anar a càrrec de Josep Lluís Pellicer. També hi col·laboraren els artistes i artesans: Manuel Fuxà (escultor), Lluís Razzauti (reproduccions escultòriques en bronze), Joan Sunyol (ebenista), Tomàs Torrents (pintor i decorador), Lluís Nogués (marbrista), Coll i Escofet (vidres), fill d’Ignasi Damians (foneria de metalls), Joaquim Cortada (gravador de metalls).

Font wikipedia – Link Biblioteca

Fotos: Gabi Beneyto & Òscar Grau

 

Biblioteca Arus 03

 

Biblioteca Arus 05

 

Biblioteca Arus 02

 

Biblioteca Arus 01